Projecte Micocat

Ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilots innovadors.

Programa de desenvolupament rural de Catalunya del període 2014-2020.

REDUCCIÓ DEL CONTINGUT EN MICOTOXINES EN BLAT DE MORO A CATALUNYA

Objectiu principal del projecte:

–  Reduir el contingut en micotoxines produïdes a camp per Fusarium sp. en blat de moro per gra.

Fusarium verticillioides
Imatge 1: Fusarium verticillioides
Fusarium graminearium
Imatge 2: Fusarium graminearum

Objectius específics:

  •  Avaluar la susceptibilitat d’híbrids comercials.
  •  Determinar la incidència de pràctiques culturals.
  •  Posar a punt sistemes de detecció de la contaminació precoços i/o ràpids per poder aplicar mesures preventives.
  •  Transferir els resultats al sector productor.

Membres del grup operatiu inclòs el centre de recerca:

esporc_logo_petit
img_MasBadiaimg_Irta
Img_MiralcampImg_ServeisMarull

Data d’inici del projecte: 04 de Gener de 2016.
Data prevista fi del projecte: 30 de Setembre de 2017.
Durada del projecte: 21 mesos.

Les zones de producció de blat de moro per gra a Catalunya són el Litoral de Girona i el Regadiu de Lleida, i les zones de producció per a farratge a Catalunya són les comarques interiors de Girona i Osona.

Zones de cultiu de blat de moro a Catalunya
Imatge 3: Zones de cultiu de blat de moro a Catalunya

El projecte es dividirà en 7 activitats:

1- Elaboració de mapes de risc (a partir de la zona del cultiu, de l’històric d’analítiques, de la data de sembra, de la climatologia i de la presència de plagues).
2- Avaluació de la susceptibilitat varietal (es sembraran 43 varietats diferents amb les mateixes condicions i s’analitzarà el contingut en micotoxines en el moment de la recol·lecció).
3- Incidència de pràctiques de conreu (analitzar la diferència en el contingut de micotoxines amb diferents dates de sembra i de recol·lecció).
4- Detecció precoç de la contaminació (cerca d’eines per preveure la contaminació en fumonisina i DON directament a camp).
5- Incidència de pràctiques de conreu (analitzar la diferència en el contingut de micotoxines per diferents situacions de reg).
6- Determinar el contingut en parcel·les de productors (fer un seguiment i analitzar el contingut de micotoxines de 115 parcel·les diferents en producció).
7- Transferència de resultats (exposar els resultats als agricultors i a les diferents institucions interessades)

Resultats:

Activitat 1 – Elaboració de mapes de risc
Activitat 3 – Incidència de pràctiques agronòmiques
Activitat 4 – Detecció precoç de micotoxines produïdes per Fusarium sp.
Activitat 5 – Estrés hídric
Activitat 6 – Seguiment de parcel·les d agricultors
Activitat 7 – Transferència de resultats

Fitxa de difusió del projecte de cooperació per la innovació

Transferència: XVI Jornada intercomarcal del panís. Reducció del contingut en micotoxines en panís gra i farratge


Properament: Jornada Blat de moro i Micotoxines

La Tallada d’Empordà 5 de Setembre de 2017


Projecte cofinançat per el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Img_GeneralitatImg_UnioEuropea

Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.